Om föreningen

Föreningen Södra Dalarnas Lokalhistoriska Sällskap bildades 11 februari 1993. Sällskapet är öppet för alla som är intresserade av lokalhistoria i södra Dalarna. Varmt välkommen att bli medlem!

Verksamhetsberättelser

Läs mer om föreningens verksamhet i våra verksamhetsberättelser.

2017
2015
2013
2012

Medlemsavgift

100 kr för enskild och 100 kr för familj. Betalas in på Bankgironr: 5118-1816. Ange ditt/era namn vid betalningen.

Personuppgifter

Föreningen behandlar medlemmarnas personuppgifter i sitt medlemsregister. Det gör vi för att kunna informera om föreningens aktiviteter och hantera medlemsavgifter. Användningen baseras på samtycke. För att sprida information om aktiviteter även till icke medlemmar publiceras ibland personuppgifter som namn och bild på vår webbplats och på vår Facebook-sida. Det baseras då på samtycke eller en intresseavvägning. Uppgifter av betydelse för bokföringen sparas så länge lagen kräver. Vill du ta tillbaks ditt samtycke och att uppgifterna raderas kontaktar du personuppgiftsansvarig, som är styrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Samma sak om uppgifter behöver rättas. Som registrerad har du även rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Läs mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter här.

Kontakt

E-post: sdls@lundewall.st
Tel: 0225-71 11 58

Södra Dalarnas Lokalhistoriska Sällskap
c/o Sylvia Lundewall
Gussarvsgatan 14B
776 30 Hedemora