måndag 25 november 2019

Exklusivt föredrag om missväxt i Folkarebygd på 1800-talet

Föreläsare Maths Isacsson
Professor Mats Isacsson
Professor Maths Isacsson hade i lördags ett exklusivt föredrag i Hedemora. Det handlade om vilket elände missväxt kunde orsaka för män-niskor på 1800-talet. Med utgångspunkt från tre dagböcker från gårdar i södra Dalarna förmed-lade han orsaker och verkan. Hur hanterade de här tre bönderna situationen? Det var Lokal-historiska föreningen som hade bjudit in allmän-heten.

Föredraget var exklusivt såtillvida att det inte finns att läsa någonstans. En artikel i Bergslagshistoria var allt han nämnde. Ursprunget till forskningen är ett samarbete mellan forskare inom olika om-råden: agrarhistoria, ekonomisk historia och biologi. Ur det materialet har Maths Isacson brutit ut en del om gårdarna Backåkers i Garpenberg, Hyttbäcken i Folkare och Matses i Strandmora.

Det handlade om åren 1867, 1868 och 1869. Dagböckerna berättar om frosten, regnet, kylan, högvatten och snömassor ända in i maj. Hur djuren inte kom ut på bete förrän mitt i sommaren. Och det torra året med brun midsommar. Myndigheterna lärde folk att göra bröd på lavsorter, men de ville inte gärna dela ut hjälp. Det ”skulle göra folk lata”.

De tre gårdarna som beskrivs klarade krisen var och en på sitt sätt. Någon ökade på antalet milor per år och försökte sälja träkol långt borta från hemmet. Priset hade gått ner och det var nedslående resor. Någon sålde av mark, till och med hästen. Men för att ändå kunna göra transporter åt bruken lånade man häst i stället. En annan gård gjorde sågtimmer i stället för träkol. På Matsesgården var bonden en betrodd man och kunde ta förtroendeuppdrag åt kommunen.

Ett tjugotal personer hade kommit till föredraget, som avslutades med kaffe och smörgås.

Text och foto: Irene Ljungkvist

onsdag 23 oktober 2019

Höstmöte med föredrag den 23 november

Välkommen till föreningens höstmöte! OBS byte av lokal!

Lördag 23 november kl 14 i Vuxenskolans lokaler på Brunnsjögatan 6 i Hedemora.

Maths Isacson håller föredrag på temat ”Missväxtåren 1867-1869 i södra Dalarna utifrån tre dagböcker”.

torsdag 18 april 2019

Årsmöte 2019

Välkommen på årsmötet!

Söndag 28 april kl 14 i Säter, Vuxenskolans lokaler.

Petterssons villa i Backa (Hedemora)  maj 1916.
Fotograf: Thorvald Gehrman (Hedemora kommunarkiv)
Årets tema, som vi kommer diskutera på mötet. Det alltid aktuella: Väder och oväder!
Man kan ju alltid prata om väder när samtalsämnena tryter. Nu aktuellare än någonsin med extremoväder världen över. Här hemma drabbades vi av extrem värme och torka med stora skogsbränder som följd under 2018. Hur har det varit förr? Vi gör en återblick med hjälp av bl.a. fotografier och tidningsartiklar. Kom och berätta om dina egna upplevelser av väder och oväder.

onsdag 14 november 2018

Rapport från höstmötet i Säters kommun

Här kommer en kort rapport och några bilder från föreningens höstmöte den 21 oktober.

Vårt nya tema silverhantering tog oss denna gång till Lövåsen och Fiskarbo i Säters kommun, där kunnige Leif Olofsson guidade oss i områdets historia. Eftermiddagen avslutades i Klingsbo med värmande fika hemma hos vår gästvänlige guide.

Dagens guide Leif Olofsson
Lövåsens herrgård

Övre Klingen sedd från Fiskarbo
Rester av kvarnen i Fiskarbo


 Fotograf: Anja Hedqvist

tisdag 2 oktober 2018

Höstmöte med promenad i spåren av Lövåsens silvergruva

Dags för årets höstmöte!

Söndag 21 oktober kl 14.

Samling vid Lövåsens herrgård (vid kornskruven) för promenad i herrgårdsområdet. Sedan åker vi vidare mot Klingsbo, och stannar vid Fiskarbo. Guidar gör Leif Olofsson. Fika som avslutning.

Varmt välkommen till en höstpromenad i spåren av Lövåsens silvergruva!

tisdag 31 juli 2018

Varghistoria vid Karlfeldtsgården

Staffan Berglind från Gävleborgs kulturhistoriska förening höll på inbjudan av vår förening ett mycket uppskattat föredrag om Gysingevargarna på Karlfeldtsgården i Karlbo den 28 juli 2018.

Baserat på egen forskning berättade Staffan historien om tre små vargungar som fångades in 1817 och hölls som husdjur. En av dessa vargar, en hona, gavs bort till Thore Petre, blivande bruksägare på Hofors bruk. Vargen ska efter några år ha rymt eller släppts fri, och orsakat 11 dödsfall samt ca 15-20 skadade under vintern 1820-1821. Nästan alla dödade var barn och attackerna skedde bland annat i Horndal, Garpenberg, Stjärnsund, Hedesunda och Årsunda. Vargen sköts efter en skallgång i Årsunda den 20 april 1821. Källorna utgörs bland annat av kyrkböckernas noteringar om dödsorsaker, provinsialläkarnas rapporter och skrivelser till och från Kungliga vetenskapsakademin.

Staffan Berglind. Foto: Anja Hedqvist

torsdag 5 april 2018

Årsmöte lördag 28 april 2018

Mötet hålls i Garpenbergs församlingshem kl 14.

Vi inleder med årsmötesförhandlingar. Därefter fördrag av Eva Lena Bard på temat De for till Amerika - men vad hände sen? Om tiden tillåter finns sen möjlighet att besöka gruvkapellet.
 
Vi bjuder på smörgås och kaffe/te. 


Varmt välkomna!