söndag 7 april 2024

Årsmöte 2024

INBJUDAN/KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Söndag den 21 april kl 16 i Folkärna församlingsgård.
Vi inleder med årsmöte och därefter fika tillsammans med Karlfeldtsföreningen, som vi samverkar med denna dag.
Alla intresserade är varmt välkomna!
Efter årsmötet kan de som vill delta i den stora hyllningskonserten till 2000 års Fridolin Eva Engdahl-Tegestam, som just denna dag skulle ha fyllt 100 år. Konserten äger rum i Folkärna kyrka kl 18. Fri Entré, men kollekt tas upp till kyrkans barnkörer.
Eva Engdahl-Tegestam (1924-2018) var vår första svenska kvinnliga jazzpianist och den första kvinnliga kapellmästaren. Det blir en konsert med minnen och kompositioner av Eva själv och i hennes anda med många av hennes musicerande vänner från Folkarebygden. Konferencier är Joakim Bergdahl.

lördag 1 april 2023

Årsmöte 2023

Medlemmar hälsas varmt välkomna till sällskapets årsmöte!

SÖNDAG DEN 16 APRIL KL 15 I KRYLBO FÖRSAMLINGSGÅRD
 
Vi inleder med ett föredrag av Maria Lee
Anna Andersson, en kvinnas röst från Södra Dalarna under Karlfeldts tid.
 
Efter föredraget håller Sällskapet sitt årsmöte.
 
Föredraget arrangeras i samverkan med KARLFELDTSFÖRENINGEN.
 
Befintliga medlemmar får även kallelse via e-post eller brev. Är du inte medlem är du varmt välkommen att bli det. Avgiften är 100 kr för enskild och 100 kr för familj. Betalas in på bankgironr: 5118-1816. Ange ditt/era namn vid betalningen.

måndag 3 oktober 2022

Guidad visning av Husby kyrka den 16 oktober

Föreningens bjuder in till sitt höstmöte. Den här gången i form av en guidad visning av Husby kyrka med efterföljande fika i Husby kungsgård. 

Söndag den 16 oktober kl 13

Guidar gör Lollo Hedlund. 

Alla intresserade är varmt välkomna att anmäla sig! Även icke medlemmar.

Kostnad: 80 kr som betalas på plats. Swish finns.
 
Anmälan: Senast 13 oktober till anja.hedqvist@gmail.com eller 073-810 55 10. Meddela ev allergi.

onsdag 27 april 2022

Årets tema - kyrkor och kyrkogårdar

Det har varit lite mindre aktivitet i föreningen under pandemin, vilket även märks på vår hemsida. Nu tar vi dock nya tag!

Söndagen den 24 april 2022 hölls årsmötet i Krylbo församlingsgård. Där fick vi i samarbete med Karlfeldtsföreningen lyssna på två föredrag om Karlfeldt. Därefter hölls mötesförhandlingar. Bland annat fastställdes temat för året: kyrkor och kyrkogårdar och det valdes även en ny styrelse.

Kommande aktiviteter är bland annat deltagande i Karlfeldtsföreningens sommarprogram lördag den 6 augusti. Dessutom planeras en utflykt på temat kyrkor och kyrkogårdar i höst. Mer detaljer kommer längre fram. 

Till vårt medlemsblad tar vi gärna emot artiklar, korta som långa, på lokalhistoriskt tema. Gärna kopplat till vårt nu aktuella tema "Kyrkor och kyrkogårdar". 

Välkomna till våra aktiviteter! Är du inte redan medlem, men nyfiken på att bli det? Det kostar 100 kr för enskild eller familj. Betalas in på Bankgironr: 5118-1816. Ange ditt/era namn vid betalningen.

onsdag 11 november 2020

Nytt nummer av medlemsbladet

Vårt tredje medlemsblad för i år har just utkommit. Förutom information och protokoll innehåller det tre artiklar.

Maths Isacson berättar om hur dagböcker kan fördjupa våra historiska kunskaper och ge oss tillgång till okända rum. Backåkers Eriks dagbok har t ex ingått i flera forskningsprojekt. Hans artikel fortsätter i nästa nummer.
 
Anja Hedqvist har under de senaste åren utforskat trakterna kring Garpenberg och skildrat platser som helt eller delvis är bortglömda. Med text och bild sätter hon nytt ljus på gamla utflyktsmål och visar också nya mål för utfärder. Hennes artikel handlar om Intrångets trälave.
 
Irene Ljunkvist arbetar med en bok om en del av sin släkt. Med lite tålamod och slutledningsförmåga (och indicier) kan man få fram mycket med hjälp av enbart kyrkböcker. Det vill hon visa med en artikel, som ger en bild av en ovanligt kärlekshistoria.
 
Kontakta oss gärna om du vill ta del av medlemsbladet! E-post till föreningen: sdls@lundewall.st. Bli gärna medlem i vår förening för att få del av kommande medlemsblad och aktiviteter!

tisdag 15 september 2020

Rapport från föreläsningen på Karlfeldtsgården

Årets deltagande i sommarprogrammet på Karlfeldtsgården var den 25 juli. Maths Isacson berättade om befolkningens sammansättning i folkarebygden från 1700-talet till idag. Utgångspunkten var hans kapitel i Folkareboken, som utkom förra året. En skara på ca 25 personer satt, med gott avstånd från varandra, mitt i solgasset och sög åt sig kunskapen.

Åhörarna på Corona-säkert avstånd.
Åhörarna på Corona-säkert avstånd.

"Även om det handlar om socknarna i folkarebygden, numera Avesta kommun, så blir det ett bredare perspektiv, sade Maths Isacson. Det handlar om Sverige och världen. Förhistorien ger en brygga in i den moderna tiden."

Han tog upp en sak som är unik för Sverige, nämligen Tabellverket, varifrån han har hämtat många siffror. Det första år prästerna skulle lämna sammandrag utifrån husförhörslängderna var 1752. Då var det till Vetenskapsakademien. 100 år senare tog SCB över folkräkningen. Tabellverket hittar man på Riksarkivet.

1749 fanns det 5 786 invånare i By, Folkärna, Grytnäs och Avesta tillsammans. Förutom antal boende i församlingarna får man veta antalet hushåll, storleken på hushållen, köns- och åldersfördelning, försörjning och senare också arbetsvillkor. Andra kategorier är dödsorsaker samt in- och utflyttning i församlingarna.

Folkets med- och motgångar, hur klimatet påverkar, hur de handskas med naturresurserna, teknikens utveckling, sjukdomars härjningar, siffrorna säger mycket om hur det har varit under 300 år. Livsvillkoren i bygden liknar många andras i Sverige och på det sättet blir Folkareboken som en uppslagsbok.

Antalet invånare steg med ca 2 000 personer fram till 1800. Siffran sjönk tillfälligt under napoleonkrigen, då bergsbruket tog stryk, men steg återigen. Efter mitten av 1800-talet blev näringsfriheten större och då anlades sågverk, järnverk och andra industrier. År 1900 hade Folkare 17 400 invånare.

Det har varit en del kriser genom åren. Jordbruket har inte kunnat föda sitt folk, det blev omfattande flytt till tätorterna och också till USA. Sågverks- och järnindustrier har avskedat folk och de har flyttat. Under 1920-talet och början av 30-talet minskade befolkningen, men ökade återigen från 1940. Nästa kris kom 1970.

Om framtiden ställde han frågan: måste vi alltid öka? Som många andra kommuner har Avesta som vision att befolkningen ska växa.

"Kanske är nuvarande folkmängd i Avesta på ca 22 000 invånare en optimal siffra. Vill politikerna att skatteinkomsterna ska växa för att upprätthålla och bygga ut välfärden kan det upplevas som nödvändigt. Men fler invånare för med sig nya oväntade kostnader och det kan därför vara bättre att satsa befintliga skattemedel för att behålla den folkmängd kommunen har samt tillvarata och förädla den befintliga servicen i kommunens olika delar."

Fotnot: Folkareboken. En tidsresa genom Avesta, By, Folkärna och Grytnäs, utkom i december 2019. Författarna är Ronnie Jensen, Maths Isacson, Ing-Marie Pettersson Jensen, Karin Perers och Lars Östlund.

Text: Irene Ljungqvist
Foto: Sylvia Lundewall

söndag 19 juli 2020

Föreläsning vid Karlfeldtsgården i Karlbo den 25 juni

Varmt välkommen på föreläsning med Maths Isacson på temat Folkarebor under tre sekler.

Lördag 25 juli kl 14 på Karlfeldtsgården i Karlbo.

Maths Isacson skildrar befolkningens sammansättning och förändring i Avesta nuvarande kommun från början på 1700-talet; hur många som bott i Folkare, var de har bott, hur stor andel som varit ungdomar och äldre, kvinnor och män samt hur de försörjt sig fram till idag.

Föreläsningen hålls utomhus.