Publikationer

Sällskapets skriftserie

  • Bruksliv. Axplock ur Stjärnsunds 1900-talshistoria.
  • Ett spelmansliv i ord och noter. Udd Axel Johansson (1900-1970).
  • Långshyttan. Glimtar ur en bruksorts historia.
  • Dala-Husby dragspelsklubb i ord och ton.


Artiklar publicerade i föreningens medlemsblad